ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |

ଆମେ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣରେ ଅବିରତ ରହିଥାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁ |

 • ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |

 • ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |

 • ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |

 • ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |

 • ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |

ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବୋତଲ |

ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାତ୍ର |

ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ବ୍ରାଉଜ୍ କରନ୍ତୁ: ସମସ୍ତ

ଆମର ସମ୍ବାଦ |

  • 12/2022 / ଡିସେମ୍ବର

  ମଦ ଶିଳ୍ପରେ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବୋତଲଗୁଡିକର ବଜାର ସମ୍ଭାବନା |

  ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡିକରେ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବୋତଲଗୁଡିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏବଂ ଆକୃତିର କ୍ରମାଗତ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ସହିତ, ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଦିନକୁ ଦିନ ବିସ୍ତାର କରୁଛି |ବିୟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନି ted ସନ୍ଦେହରେ ମୁଖ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବୋତଲଗୁଡିକ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ଉଚିତ୍, ଆଲଥଗ୍ ...

  • 05/2022 / ଡିସେମ୍ବର

  ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସୁଗନ୍ଧିତ ବଜାରକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ?

  19th ନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ, ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥନ bo ତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା |ସୁଗନ୍ଧ ଶିଳ୍ପରେ ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂକୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ମାନକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ...

  • 25/2022 / ନଭେମ୍ବର

  ଅଭିନବ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମଦ ବୋତଲ ଅନ୍-ସେଲ୍ ଭିନ୍ନତା ଡ୍ରାଇଭ୍ କରେ |

  ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଗ୍ଲାସ୍ ମଦ ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି?ରିସାଇକ୍ଲେବଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂର ନିର୍ମାତା, ଏଭରଫ୍ଲେର୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏଠାରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମଦ ବୋତଲର ଏକ ସିରିଜ୍ ବିକଶିତ କରିଥିଲା ​​|କ୍ଲାସିକ୍ ଆକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବାବେଳେ ନୂତନ ପାତ୍ର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସତେଜତା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରେ ...