ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |

ଆମେ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣରେ ଅବିରତ ରହିଥାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁ |

 • ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |

 • ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |

 • ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |

 • ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |

 • ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |

ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବୋତଲ |

ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାତ୍ର |

ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ବ୍ରାଉଜ୍ କରନ୍ତୁ: ସମସ୍ତ

ଆମର ସମ୍ବାଦ |

  • 25/2022 / ନଭେମ୍ବର

  ଅଭିନବ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମଦ ବୋତଲ ଅନ୍-ସେଲ୍ ଭିନ୍ନତା ଡ୍ରାଇଭ୍ କରେ |

  ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଗ୍ଲାସ୍ ମଦ ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି?ରିସାଇକ୍ଲେବଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂର ନିର୍ମାତା, ଏଭରଫ୍ଲେର୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏଠାରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମଦ ବୋତଲର ଏକ ସିରିଜ୍ ବିକଶିତ କରିଥିଲା ​​|କ୍ଲାସିକ୍ ଆକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବାବେଳେ ନୂତନ ପାତ୍ର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସତେଜତା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରେ ...

  • 25/2022 / ନଭେମ୍ବର

  କାହିଁକି ଆଲୁମିନିୟମ ବିୟର ବୋତଲ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି?

  କାହିଁକି ଆଲୁମିନିୟମ ବିୟର ବୋତଲ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି?ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଲୁମିନିୟମ ବିୟର ବୋତଲଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି |ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପାରମ୍ପାରିକ ଗ୍ଲାସ୍ ବିୟର ବୋତଲ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |ଆସନ୍ତୁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବିୟର ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କିଛି ଉପକାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା: ...

  • 15/2022 / ନଭେମ୍ବର

  ଆଲୁମିନିୟମ ବୋତଲ ପାଇଁ ନୂତନ ଅତିରିକ୍ତ ଫ୍ଲାଟ କାନ୍ଧ |

  ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବୋତଲ ପାଇଁ ନୂତନ ଅତିରିକ୍ତ ଫ୍ଲାଟ କାନ୍ଧ ଅତୀତରେ, ଆମର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବୋତଲ ମୁଖ୍ୟତ here ଏଠାରେ ଗୋଲାକାର କାନ୍ଧରେ |ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯତ୍ନ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ପାନୀୟ ଏବଂ ଘର ସମେତ ଅନେକ ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ ଏକ ପସନ୍ଦ ଭାବରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବ grow ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଖୁସି ...