• page_banner

ତଳ ଭାଗରେ ଡ୍ରେନ୍ ଛିଦ୍ର ସହିତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସାବୁନ୍ ଧାରକ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଆମେ କଳକାରଖାନା ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେବା, ଟ୍ୟୁବର ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଡିଜାଇନ୍ ସେବା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଭାବରେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |

 • MOQ:20000pcs
 • ସାମଗ୍ରୀ:ଆଲୁମିନିୟମ୍ |
 • କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରକାର:ସ୍କ୍ରୁ / ସ୍ଲିପ୍ / ୱିଣ୍ଡୋ / ଏଚିଂ |
 • ଲୋଗୋ ମୁଦ୍ରଣ:ରେଶମ ସ୍କ୍ରିନ୍ / ଅଫସେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ / ଏମ୍ବସ୍ |
 • ପ୍ରମାଣପତ୍ର:FDA ଅନୁମୋଦନ / CRP / EU ମାନକ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ବର୍ଣ୍ଣନା

 1. ସାମଗ୍ରୀ: ଆଲୁମିନିୟମ୍ |
 2. କ୍ଷମତା: 5ml ~ 1000ml |
 3. ଲିଡ୍ ଶ style ଳୀ: ସ୍କ୍ରୁ କିମ୍ବା ସ୍ଲିପ୍ |

ବ୍ୟବହାର

 1. ଚର୍ମ ଯତ୍ନ କ୍ରିମ୍, ବଡି ସ୍କ୍ରବ୍, କେଶ ମହମ, ସୁଗନ୍ଧିତ ମହମବତୀ, ମସଲା ଇତ୍ୟାଦି |

ସେବା

 1. OEM ଏବଂ ODM ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରିବେ |
 2. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲୋଗୋ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିପାରିବ |
 3. ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବିତରଣ |
 4. ନମୁନାଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି |

 

ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି:

ନାଟ୍ରୁଆଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ରଙ୍ଗ / ରୂପା ନିଜେ |
ଅଫସେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ |
ରେଶମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ |
ଉତ୍ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମୁଦ୍ରଣ |
ଅକ୍ସିଡେସନ୍ |
ବାଲି ବିସ୍ଫୋରଣ |
• ଲୋଗୋ ଆମ୍ବୁସଡ୍ ଏବଂ ଡିବସ୍ ହୋଇଛି |

 

ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟ

1. ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ପୁନ y ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ |
2. କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଲୋଗୋ, ରଙ୍ଗ, ଆକାର |
3. ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ପ୍ରକୃତି |
4. କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧକ |
5. ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ |
6. ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମାପ୍ତି |
7. ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି |

 

 • ତଳ ଭାଗରେ ଡ୍ରେନ୍ ଛିଦ୍ର ସହିତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସାବୁନ୍ ଧାରକ |
  • ସାମଗ୍ରୀ: ଉଚ୍ଚ-ଗ୍ରେଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଆଣ୍ଟି-କଳ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପୁନ us ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ |
  • ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ: ବଲମ୍, କ୍ରିମ୍, ନମୁନା ହାଣ୍ଡି, ବଟିକା, ପାର୍ଟି ଅନୁଗ୍ରହ, କାଣ୍ଡ, ମିନିଟ୍, ଭିଟାମିନ୍, ଚା ପତ୍ର, ହଳଦୀ, ସାଲଭ୍, ମହମବତୀ ଇତ୍ୟାଦି |
  • ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ |ପ୍ରେସର ଫିଟ୍ କ୍ୟାପ୍ ସହିତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ହାଣ୍ଡି |
  • ଭ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଭାର ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ |

FAQ

ପ୍ର: ଆମେ ଏକ କାରଖାନା ନା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ?

A a କାରଖାନା ଭାବରେ, ଆମେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ସେବା କରୁଛୁ, ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଆର-ଡି ଦଳ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ଉତ୍ପାଦ କ skills ଶଳ ସହିତ |
ପ୍ର: ଆପଣ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନମୁନା ତିଆରି କରିପାରିବେ କି?
A : ହଁ, ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ରେ ମାଗଣା ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ provided ାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ନମୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପଠାଇ ପାରିବା |
ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ବିତରଣ ସମୟ କ’ଣ?
A stock ଷ୍ଟକ୍ରେ ଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ତୁମର ଦେୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ତୁମକୁ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବୁ |କଷ୍ଟମ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପାଇଁ, ଆମେ ତୁମର ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ 7-15 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ୟାକ୍ କରିବୁ |

ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର କ custom ଣସି କଷ୍ଟମ୍ ସେବା ଅଛି କି?
A : ହଁ, ଧାତୁ ପାତ୍ରଗୁଡିକର ବିଭିନ୍ନ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ ଆମର ଭିନ୍ନ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ସେବା ଅଛି |ଆପଣ AI ଏବଂ PDF ଫର୍ମାଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ପାଠ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ | ଆମର ଡିଜାଇନର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସରଳ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବର ମାଗଣା ଅନୁକରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |
ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର MOQ କ’ଣ?
A : ଆମର MOQ ସ୍ପଟ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପାଇଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ 1, ଏବଂ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ 1000 ରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଉତ୍ପାଦ ଅଟେ | ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ କେତେ MOQ ବାଛିଛି, ଦୟାକରି ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର ପରିବହନ ସେବା କ’ଣ?
A : ଆମେ ଏହାକୁ DHL, FedEx, TNT, UPS, ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବା |
ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା କ’ଣ?
A : ଆମର ଅନେକ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା ଅଛି, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ଅଂଶ, ବିସ୍ତୃତ ଯୋଗାଣ ଭାଗୀଦାରୀ, ଦ daily ନିକ ଆଉଟପୁଟ୍ ବଡ଼, ଏବଂ 5000 ବର୍ଗ ମିଟର ବଡ଼ ସାମଗ୍ରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦ ସଂରକ୍ଷଣ, ବ୍ୟାଚ୍ ବିତରଣ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାଗୁଡିକ

 • ପୂର୍ବ:
 • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

 • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |